Unitat, poesia i principis

Estàndard

Sembla força evident que a cada país només hi pugui haver una única societat de la Creu Roja, oi? Com també sembla lògic que la Creu Roja hagi de romandre accessible i disponible per a tothom arreu del territori. Doncs bé, tot això deriva del principi d’unitat a través del qual pretenem ser coherents per tal d’aconseguir la cohesió necessària, la col·laboració i l’obligació de facilitar l’accés de tota la població a la Creu Roja. Sí, sabem que la unitat fa la força. Per això, quan el treball es fa en equip i col·laborem, som capaços d’arribar a qualsevol racó amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels més vulnerables. Recordem-ho: Units sempre ens mantindrem dempeus; dividits, cauríem.

Com el fil vermell del destí, així et veig jo. Com en aquell relat oriental en què dues ànimes estan predestinades a unir-se, així et veig jo, a tu i a tota la humanitat, a tota la gent que apareix des de cadascun dels petits nuclis per tal d’afrontar nous reptes tot convertint en espores els somnis per fer-los comunitaris, perquè les seves cornises resguardin qualsevol que pugui necessitar convertir-se en espurna de solidaritat. Com al fil vermell del destí, cada ànima està unida a la resta de la humanitat. 

50 anys dels nostres Principis

Estàndard

Aquesta setmana hem celebrat el 50è aniversari de la proclamació dels nostres Principis Fonamentals: uns principis que orienten totes les nostres decisions i accions, set principis que salvaguarden la continuïtat del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, garantint l’actuació, coherent i cohesionada, d’una comunitat que procura respondre, de la millor manera possible, davant el sofriment de les persones.

Els sentiments ens empenyen a l’acció, i de les accions brollen els set Principis Fonamentals del Moviment: Humanitat,  Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.

“Sabem que a nivell pràctic els principis no sempre es poden prendre al peu de la lletra. Però que el seu valor sigui relatiu no significa que no sigui prou gran, ja que, com a mínim ens mostren l’ideal utòpic al qual hauríem d’aproximar-nos cada vegada més”. (cf. Jean Pictet, Comentari sobre els Principis Fonamentals de la Creu Roja, 1979).