Coneixes el RCHIS?

Estàndard

La Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món. Presta assistència a milions de persones afectades per desastres i crisis. En cas de desastre humanitari, per exemple, es contempla la mobilització de les unitats d’intervenció d’urgència perquè, mitjançant l’organització dels recursos humans i materials, es pugui donar suport a les organitzacions locals de la Creu Roja en l’atenció de les necessitats mèdiques de la població. I és precisament aquest suport que ofereixen les nostres organitzacions als serveis mèdics en situacions d’emergència el que ara s’ha transformat, tot millorant-lo gràcies a una nova iniciativa: el RCHIS, el Sistema d’Informació Sanitària de les organitzacions de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. El coneixes? Saps com funciona i quins són els seus avantatges? Te’l presentem a través del següent vídeo.