1 milió i mig d’oportunitats

Estàndard

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, junt amb les seves 33 federacions i grans organitzacions com ara la Creu Roja, treballen diàriament per a defensar els drets socials i perquè les persones més vulnerables tinguin oportunitats. Oportunitats per formar-se i tenir feina, per aconseguir un habitatge assequible, perquè tothom pugui beneficiar-se dels suports necessaris per a gaudir d’una vida digna i autònoma; accedir a l’educació, a la cultura, a la salut i al lleure, o per tenir garantits uns ingressos mínims. Aquestes oportunitats es generen gràcies a l’acció de més de 3.000 entitats socials catalanes que -des de cada barri, poble i ciutat de tot Catalunya i amb un esperit de servei públic- desenvolupen projectes transformadors i empoderadors. Val a dir que, actualment, les entitats socials catalanes estem oferint serveis i suports a 1.500.000 de persones en situació de risc d’exclusió social a Catalunya. Si mai necessites algun tipus de servei o suport, pots cercar entitats col·laboradores al mapa d’entitats de la Taula; o si, per altra banda, en algun moment, creus convenient sumar-t’hi al mig milió de persones que ja estan fent de voluntàries en diferents àmbits (pobresa i exclusió, gent gran, infància i adolescència, migració i refugi, drogodependències, malalties, etc.), t’estarem esperant amb els braços ben oberts.

Manifest Desafiament +45

Estàndard

Les persones de més de 45 anys s’enfronten a dificultats cada vegada més grans per accedir al mercat laboral; i per tant, perquè l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu millori s’hauria d’afavorir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raons d’edat. Les persones, les empreses i el conjunt de la societat hauríem d’avançar en aquest sentit de manera decidida. Per aconseguir-ho, un grup de persones aturades de més de 45 anys, convocades per Creu Roja, han realitzat el Manifest Desafiament +45, un decàleg amb les següents propostes. Ens ajudes a difondre-les?

MANIFEST: 1. Impulsar campanyes institucionals per tal d’acabar amb els estereotips que limiten les possibilitats de les persones +45. 2. Ampliar el sistema de bonificacions per a empreses i fomentar així la contractació de persones +45. 3. Desenvolupar una oferta àmplia de formació continuada gratuïta, en línia i presencial, sense traves burocràtiques. 4. Promoure certificats d’homologació de l’experiència que superin i millorin els títols oficials actuals. 5. Donar suport als emprenedors a través de la revisió d’impostos per a pimes i autònoms, assessorament gratuït i crèdits a fons perdut. 6. Flexibilitzar els horaris laborals per facilitar l’atenció de les responsabilitats familiars. 7. Exercir un control més gran dels contractes laborals per part del govern, per vigilar i evitar la precarietat. 8. Fomentar la Responsabilitat Social Empresarial per promoure la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a les persones +45. 9. Les persones +45 hem de ser corresponsables amb la nostra formació i treballar per desenvolupar les competències necessàries. 10. Les persones +45 hem de ser més proactives i dinàmiques, estar compromeses amb l’aprenentatge i la conscienciació social.

El valor de les persones

Estàndard

A la Creu Roja treballem per a l’ocupació en igualtat d’oportunitats i perquè cap persona pugui sentir-se discriminada en l’accés al mercat laboral per motiu de gènere, edat, origen o condició social; acompanyem les persones en la identificació i la millora de les seves competències i en reforcem les seves capacitats; i ho fem perquè sabem que les oportunitats es presenten, però cal saber on trobar-les.

Captura de pantalla 2016-08-01 a les 12.06.23

A la Creu Roja multipliquem les oportunitats laborals de la persona amb una atenció personalitzada, perquè en un procés laboral és clau establir un vincle de confiança i de seguretat emocional. Per això la Creu Roja presta suport més enllà de l’àmbit laboral, tot col·laborant i compartint valors amb l’empresa, i assessorant de manera professionalitzada la persona segons les seves necessitats i capacitats, per facilitar-ne la incorporació al lloc de feina més adequat.

Perquè creiem en el valor de les persones i perquè sabem que la persona és el principal actiu de l’empresa, treballem per construir una societat més justa i sostenible.