Immigrants: Imatges positives

Estàndard

T’has aturat mai a reflexionar sobre la perspectiva que ofereixen els mitjans de comunicació en relació a la immigració? Creus que són imatges positives o més aviat són imatges desesperançadores i alarmants?

La quarta i darrera part dels materials que us hem estat presentar durant les últimes setmanes, ens ajudarà a considerar, també, les diverses formes positives com els immigrants contribueixen a la nostra societat.

Tema 4: (PDF) (Microsoft Word) (Microsoft Powerpoint)

El menú de configuració del vídeo us permetrà subtitular la projecció en diferents idiomes.

Els viatges migratoris

Estàndard

La tercera part dels materials que us vàrem començar a presentar, ara fa dues setmanes, ens ajudarà a comprendre algunes de les qüestions que s’amaguen al darrere dels viatges migratoris.

D’on venen i cap a on van els emigrants? A quins perills han de fer front durant els seus viatges? Quins sentiments experimenten en arribar a un altre país? Com podríem ajudar els nouvinguts a superar les seves dificultats inicials en un nou context de vida?

Tema 3: (PDF) (Microsoft Word) (Microsoft Powerpoint)

El menú de configuració del vídeo us permetrà subtitular la projecció en diferents idiomes.

Qui són els emigrants?

Estàndard

La segona part dels materials que us vàrem començar a presentar, tot just ara fa una setmana, ens ajudarà a comprendre la diferència que hi ha entre un “refugiat”, un “sol·licitant d’asil” i un “treballador emigrant”.

També reflexionarem sobre la identitat dels emigrants i sobre qüestions pràctiques com aquestes: “Què diuen les lleis sobre la protecció dels emigrants? Com s’apliquen aquestes lleis? Quin efecte tenen en les persones que emigren o en les seves comunitats? Què més podria fer-se per tal de protegir els emigrants?”.

Tema 2: (PDF) (Microsoft Word) (Microsoft Powerpoint)

El menú de configuració del vídeo us permetrà subtitular la projecció en diferents idiomes.

Per què migren les persones?

Estàndard

Durant les properes quatre setmanes us anirem presentant un magnífic material formatiu que, ja fa un temps, van elaborar els companys de la British Red Cross, amb l’objectiu de promoure actituds positives entre els joves cap a les persones emigrades més vulnerables i conscienciar-los sobre l’estreta relació que hi ha entre les migracions i el desenvolupament.

La primera part d’aquests materials ens proposa les següents activitats: a) Per què migren les persones? b) I tu, te’n aniries de la teva llar? c) Què és la pobresa i què és el desenvolupament? d) Quins són les Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni?

Tema 1: (PDF) (Microsoft Word) (Microsoft Powerpoint)

El menú de configuració del vídeo us permetrà subtitular la projecció en diferents idiomes.