Ens ajudes a ajudar-los?

Estàndard

Quan una família no pot donar als infants l’entorn afectiu i educatiu necessari per al seu desenvolupament, l’acolliment familiar assegura aquest entorn a l’infant mitjançant una família acollidora. L’acolliment sempre és temporal i garanteix el vincle de l’infant amb els seus orígens. L’acolliment familiar pot variar en el temps i pot ser de mesos, anys o fins que l’infant es faci gran. La durada dependrà de la modalitat d’acolliment i de la proposta de futur que es consideri més adequada per a cada infant i situació. Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d’ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat, i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. I tu, ens ajudes a ajudar-los?

Que no perdin el fil

Estàndard

No és la primera vegada que parlem sobre el Servei d’Acolliment Familiar de la Creu Roja, oi? Per tant, ja sabeu que es tracta d’un recurs temporal i que pretén garantir als infants el dret a créixer en família. De fet, mentre no sigui possible el retorn amb la seva família d’origen, una família acollidora els oferirà l’entorn afectiu i educatiu necessari per al seu desenvolupament. El que no havíem dit fins ara és que aquest servei compleix 25 anys; i per a celebrar-ho, ahir es va organitzar un acte commemoratiu amb tres famílies acollidores i nois que han experimentat els beneficis de l’acolliment familiar. Aprofitant l’ocasió també es van presentar dos recursos que ens poden servir per ajudar a difondre l’acolliment familiar: per una banda, el curtmetratge d’animació “Que no perdin el fil”; i per altra, el còmic “Hi pintes molt”.

En família, per dret!

Estàndard

Des del Programa d’Acolliment Familiar de la Creu Roja es pretén promoure el dret de tots els infants a viure i créixer en família, tenint com a horitzó el retorn amb la família d’origen sempre que això sigui possible. L’Adrià, per exemple, ha estat pare d’acollida durant 6 anys, durant els caps de setmana i en època de vacances. De la seva experiència personal subratlla la creació de múltiples vincles i la superació de les expectatives inicials. Aquí trobareu el seu testimoni.

El cas del Guillermo

Estàndard

A Catalunya hi ha infants i adolescents que, per diverses causes, temporalment no poden viure amb la seva família. L’acolliment familiar és una mesura de protecció que ofereix als infants l’entorn familiar afectiu i educatiu necessari per al seu desenvolupament social i personal, mentre no és possible el retorn amb la seva família. Els infants i adolescents acollits mantenen, sempre que es consideri convenient, la relació amb la seva família.

La temporalitat de l’acolliment pot variar en funció de la modalitat d’acolliment, de les necessitats de l’infant i de l’evolució de la situació familiar. El Servei d’Acolliments Familiars de Creu Roja organitza periòdicament sessions informatives on s’amplia la informació sobre l’acolliment familiar. [ Més informació: www.acollimentfamiliar.org ]