Reptes per al 2017

Estàndard

2016 ha estat un any de treball intens per a la Creu Roja. L’èxode de persones refugiades, els efectes de la crisi entre la població i les necessitats cada vegada més grans de les persones més vulnerables, han fet que haguéssim de redoblar els esforços per tal d’arribar a qui ens ha necessitat. De cara al 2017 també tenim importants reptes que volem assumir amb il·lusió; el més important, sens dubte, és acompanyar i ajudar tothom que ens pugui necessitar. Vols conèixer alguns dels nostres compromisos per al nou any? Aquí els tens:

Tots tenim un costat bo

Estàndard

Divulgació, sensibilització i entreteniment són els tres elements que s’estan combinant durant La marató d’enguany per tal obtenir els fons que permetran sensibilitzar i donar un important impuls econòmic a la recerca relacionada amb l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. La Creu Roja també ha volgut participar amb un equip de 312 voluntaris que estan col·laborant en tasques d’atenció telefònica i altres necessitats logístiques diverses.

la-marato-2016

Catalunya compta amb una xarxa puntera d’equips de recerca i amb uns protocols d’actuació que funcionen amb gran eficiència. Tot i això, cal seguir investigant per detectar i evitar les causes de les lesions, minimitzar-les, o fins i tot curar les discapacitats que se’n deriven, tot avançant en l’eficiència de les teràpies de rehabilitació física, logopèdica, psicològica i cognitiva, per a totes les persones afectades per aquestes malalties.

Al web de la Marató trobareu més informació sobre la campanya i les formes de col·laboració. Informa-te’n i demostra que tots tenim un costat bo, o molt bo!

+ Drets + Humans

Estàndard

Cada any el 10 de desembre se celebra el Dia dels Drets Humans. Es commemora el dia en què, el 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. La Declaració constitueix l’ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a aquests drets i llibertats i assegurin, mitjançant mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement i aplicació efectiva.

drets-humans-01

La llibertat, la justícia i la pau en el món tenen com a base el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de totes les persones. Precisament aquest dia es presenta com una oportunitat per posar en relleu les situacions de desigualtat i de vulneració de drets existents en el món i la importància de treballar per al respecte de la dignitat humana en totes les circumstàncies i contextos.

Syria
La tasca que desenvolupa Creu Roja està intrínsecament vinculada amb els Drets Humans i la protecció de la dignitat humana, precisament perquè la missió de la institució és prevenir i alleujar el sofriment humà en totes les circumstàncies i sense discriminació. És mitjançant l’acció que ens posicionem dia a dia a favor de les persones en situació de vulnerabilitat, contribuint a la satisfacció de les seves necessitats i a la garantia dels seus drets, tot fomentant les seves capacitats.

drets-humans-02Com a organització humanitària, desenvolupem diverses accions en diferents àmbits d’actuació que contribueixen a la difusió, protecció, respecte i garantia dels Drets Humans. A més, a la Creu Roja tenim la responsabilitat de dur a terme accions de diplomàcia humanitària per convèncer els responsables socials i comunitaris perquè actuïn, en tot moment, en benefici de les persones en situació de vulnerabilitat. Una gran eina que ens permet, estar, ara més que mai, més a prop de les persones en l’àmbit local, nacional i internacional.

Els seus drets en joc

Estàndard

A la Creu Roja considerem que el joc és una de les vies més útils per educar els infants. Per això, com fem cada any, enguany també estem treballant en la campanya de recollida de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, perquè cap infant no es quedi sense rebre un joc o una joguina durant el Nadal.

campanya-de-joguines-2016

Tot considerant que l’article 31 de la Convenció dels Drets de l’Infant proclama que “el nen té dret a l’esplai, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals”, des de Creu Roja Joventut, s’ha escollit com a lema per a la campanya la frase “Els seus drets en joc”: un petit joc de paraules que ens permet alertar sobre la vulneració d’un dels drets bàsics de la infància: el dret a jugar.

Si vols estar informat sobre tot el relacionat amb la Campanya de Joguines 2016 o bé si vols participar d’aquesta iniciativa donant una joguina, fent una aportació econòmica, fent-te voluntari, etc., visita la web de La Joguina Educativa. #CampanyaDeJoguines